Władze i Komisje

WŁADZE ODDZIAŁU

W dniu 25.03.2017 roku odbył się Walny Zjazd członków Oddziału PTTK w Jaśle, na którym m.in. dokonano wyboru nowych władz na kadencję 2017-2021. Poniżej przedstawiamy wybranych członków Oddziału do poszczególnych władz:

Zarząd Oddziału

Prezes – Michał Gorczyca
V-ce Prezes – Antoni Oleszkowicz
Skarbnik – Zofia Bachta
Sekretarz – Halina Ramut
Członek – Magdalena Kuś
Członek – Tomasz Wrona
Członek – Kazimierz Zoła


Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Jerzy Mazur
Członek – Aleksander Borkowski
Członek – Alicja Kaczor
Członek – Małgorzata Czyż
Członek – Janusz Twaróg


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Stanisław Bator
Członek – Agnieszka Wrona
Członek – Tadeusz Trzeciak
Członek – Stanisław Kuś
Członek – Roman Gorczyca


Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej

Przewodniczący – Tomasz Wrona
Wiceprzewodniczący – Patryk Łukasik
Sekretarz – Hanna Gawrońska
Kierownik zespołu znakarskiego – Jacek Dubiel
Członek komisji – Józef Kaczor
Członek komisji – Aleksander Borkowski
Członek komisji – Michał Gorczyca