Odznaki turystyczne PTTK o. Jasło

Enoturystyczna Odznaka Krajoznawcza
„Jasło winne klimaty”
Odznaka
Czterech Pogórzy Karpackich
Jasielska Odznaka Geocachingowa Korona Beskidu Niskiego
fot. Bartłomiej Wilk