Enoturystyczna Odznaka Krajoznawcza „Jasło Winne Klimaty”

Regulamin Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej
„Jasło Winne Klimaty”

W celu popularyzacji walorów krajoznawczych, kulturowych i enoturystyki w regionie
jasielskim Miasto Jasło i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Jaśle
ustanawiają Enoturystyczną Odznakę Krajoznawczą „Jasło winne klimaty” przyznawaną za
spełnienie warunków określonych w regulaminie.

§ 1

Enoturystyczna Odznaka Krajoznawcza „Jasło winne klimaty” jest jednostopniowa i może być
zdobywana w dowolnym okresie czasu bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie
muszą pozostawać pod opieką dorosłych).

Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie miejsc wskazanych poniżej:

Lp. Rodzaj obiektu Liczba obiektów
1. Muzeum 1
2. Pomniki 5
3. Zabytki 5
4. Winnice 3

§ 3

Zwiedzenie obiektu należy potwierdzić w książeczce Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej „Jasło winne klimaty” np.: wpisem dokonanym przez osobę dorosłą, przewodnika, odciskiem pieczęci zwiedzanego obiektu lub obiektu znajdującego się w pobliżu, zdjęciem wykonanym na tle obiektu, innej formie potwierdzającej jednoznacznie fakt zwiedzenia obiektu lub przejście trasy turystycznej.

§ 4

Zwiedzane obiektów, o których mowa w § 3 odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osób zwiedzających, chcących zdobyć odznakę.

§ 5

Wypełnione książeczki Enoturystycznej Odznaki Krajoznawczej „Jasło winne klimaty” zawierające uzyskane potwierdzenia terenowe należy dostarczyć w celu weryfikacji do Oddziału PTTK w Jaśle. Zweryfikowanie przedstawionej dokumentacji jest równoznaczne z przyznaniem odznaki i upoważnia do jej zakupu. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

§ 6

Ostateczną interpretacje tego regulaminu dokonuje terenowy referat weryfikacyjny przy Oddziale PTTK w Jaśle.

§ 7

Wykaz obiektów możliwych do zwiedzania zawiera załącznik nr 1, wzór odznaki zawiera załącznik nr 2.

§ 8

Regulamin został zatwierdzony przez zarząd Oddziału PTTK w Jaśle i obowiązuje od dnia 29-03-2019 r.


Załącznik nr 1

1. Muzea:
– Muzeum Regionalne w Jaśle,
– Muzeum Lizaka,
– Skansen archeologiczny „Karpacka Troja”,

2. Pomniki:
– Pomnik św. Antoniego (skwer św. Antoniego ul. A. Mickiewicza w Jaśle)
– Pomnik Tadeusza Kościuszki (park miejski w Jaśle)
– Pomnik św. Jana Nepomucena (Rynek w Jaśle)
– Pomnik Armii Krajowej (ul. Staszica w Jaśle)
– Pomnik Grunwaldzki (ul. Grunwaldzka w Jaśle)
– Grób Nieznanego żołnierza (park miejski w Jaśle)
– Pomnik 650-lecia nadania praw miejskich dla Jasła (ul. 3 maja w Jaśle)
– Pomnik upamiętniający wodowanie statku MS Jasło (Plac Inwalidów Wojennych
ul, Czackiego w Jaśle)

3. Zabytki:
– Kolegiata pw. Uwielbienia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle
– Kościół gimnazjalny pw. św Stanisława w Jaśle
– Klasztor ss. Wizytek w Jaśle
– Pałac Sroczyńskich w Jaśle
– Glorietka w Parku Miejskim
– Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach
– Zabytkowy stary cmentarz w Jaśle
– Kościół pw. św. Doroty w Trzcinicy
– Jasielski Rynek

4. Winnice:
– Winnica „Dwie Granice” w Przysiekach
– Winnica „Ewy” w Jaśle
– Winnica „Golesz” w Jaśle
– Winnica „Jana” w Jaśle
– Winnica „Jasiel” w Jareniówce
– Winnica „Jasło” w Jaśle
– Winnica „Kołacz” w Nawsiu Kołaczyckim
– Winnica „Milena” w Trzcinicy
– Winnica „Vanellus” w Jareniówce
– Winnica „Zacisze” w Trzcinicy
– Winnica „Źródło” w Jaśle


Załącznik nr 2